KEURING EN REPARATIE VAN DRAAGBAAR KLIMMATERIEEL ZOALS LADDERS EN TRAPPEN Ladders en trappen laat je jaarlijks keuren bij Hardij Reinigingstechniek Maastricht Limburg

Wanneer ladders en trappen keuren?
Ladders en trappen dienen jaarlijks gekeurd te worden door een deskundige en gekwalificeerde keurmeester.

Waaraan kun je zien of een ladder of trap goedgekeurd is?
Een goedgekeurde ladder of trap beschikt over een keuringsrapport en de ladder of trap zelf is voorzien van een keuringssticker met daarop de vervaldatum. Op of voor deze datum dient de ladder of trap opnieuw gekeurd te worden.

Waar kun je ladders en trappen laten keuren?
Keuring van ladders en trappen kan door de eigen deskundige en gekwalificeerde keurmeester van Hardij Reinigingstechniek BV op afspraak gebeuren. De trap of ladder wordt getoetst aan de eisen gesteld in NEN 2484. Bij goedkeuring wordt een keuringsrapport opgemaakt en de ladder of trap voorzien van een goedkeuringssticker met daarop de vervaldatum.

Reparatie van ladders en trappen:
Indien de keurmeester van Hardij Reinigingstechniek BV tijdens de jaarlijkse keuring van uw trap of ladder tekortkomingen constateert neemt de keurmeester contact op met u als klant voor eventuele reparatie vergezeld van een indicatie van de kosten.

Waarom ladders en trappen keuren?
Theorie:
 • De Arbeidsinspectie is belast met de controle op naleving van de Arbowet en controleert of de werkgever aan de zorgplicht jegens de werknemer heeft voldaan. Wettelijke verplichting: In het Arbeidsomstandighedenbesluit van 24 september 1998 staatsblad nr. 589 Regels inzake arbeidsmiddelen.
 • In NEN 2484 staan de eisen van de constructie van draagbaar klimmaterieel, het onderhoud, het gebruik en de beproevingen. Het doel van de regelmatige inspectie is het tijdig ontdekken van eventuele gebreken en voorkomen van gevaren voor de gebruiker van een trap of ladder.
Praktijk:
 • Op het moment dat er iets misgaat bij het gebruik van een ladder of trap, bij een controle of inspectie van de daartoe bevoegde instantie moet je kunnen aantonen dat de ladder of trap in orde is.
 • Er zijn opdrachtgevers die eisen dat je werkt met goedgekeurde ladders en trappen.
 • Als je VCA gecertificeerd bent dien je uitsluitend te werken met goedgekeurde ladders en trappen.
 • Voor de eigen veiligheid en de veiligheid van werknemers is het van belang dat ladders en trappen goedgekeurd zijn.


Tips voor een veiliger gebruik van ladders en trappen
 • Hou je gedachte erbij: laat je niet afleiden. Ga niet telefoneren, gebruiksaanwijzigen lezen, staan te vertellen op een trap. Roep ook geen personen die een trap opgaan.
 • Stabiele ondergrond: let erop dat de trap of ladder op een stevige vaste en vlakke ondergrond staat. Bij gladde of natte doordrenkte ondergrond is het gebruik van een ladderstop of rubber matten aan te bevelen. Zorg dat een trap altijd met alle vier de rubber voeten op een stevige ondergrond staat.
 • Schoeisel: draag stevig schoeisel bij het betreden van de trap of ladder. Draag geen schoeisel met gladde zolen.
 • Onderhoud trap of ladder: zorg voor goed schoonhouden, verwijder plak, vuil, vet en zand van de treden.
 • Mankementen: losse of versleten trapvoeten dienen vervangen te worden. Sporten die loszitten of gebogen zijn dienen vervangen te worden.
 • Opstellingshoek van een ladder: zorg dat de ladder niet te recht of te scheef staat; advies is de ladder in een hoek van 75 graden te plaatsen. Je gaat met het aangezicht naar de ladder staan, met de tippen van de voeten tegen de onderkanten van de ladderbomen. Als de ladder goed staat, moet je met uitgestrekte armen de sport op schouderhoogte kunnen vastnemen.
  Nb. Een goede opstellingshoek is geen garantie voor stabiliteit van de ladder. Stabiliteit wordt bepaald door de ondergrond.
 • Draag geen te grote of zware lasten.
 • Sla geen treden of sporten over op trappen en ladders.
 • Ga nooit met meer dan één persoon op een ladder.
 • Leun niet te veel opzij om plaatsen te bereiken die ver van de ladder zijn verwijderd.


Copyright: © Hardij groothandel en vakhandel in schoonmaakartikelen www.hardij.nl