Kijk hier voor prijzen en bestellen strooizout

Wat is strooizout?

  • Strooizout kan vacuümzout, steenzout of zeezout zijn.

  • Zeezout is in Nederland niet zo gebruikelijk.

  • Vacuümzout wordt gefabriceerd door onderaardse zoutlagen in vloeibare vorm omhoog te pompen en het vervolgens in de fabriek zodanig te bewerken dat er korrels overblijven.
    Vacuümzout is behoorlijk zuiver.

  • Steenzout wordt gewonnen in zoutmijnen, met name in Duitsland en Oostenrijk.
    Steenzout is ongezuiverd en bevat meer verontreinigingen dan vacuümzout.
    De korrel is groter en onregelmatiger.


Kijk hier voor prijzen en bestellen strooizoutGenoeg strooizout in voorraad

Strooizout in voorraad is geen luxe bij de steeds langere en strengere winters. Onverwachte gladheid, sneeuwval, ijzel kun je bestrijden met strooizout. Zorg dan wel dat er genoeg strooizout voorradig is.

Als je te lang wacht met strooizout te bestellen dan krijg je vaak als antwoord dat er nog slechts een beperkte voorraad is van het strooizout en dat je een van de vele bent die op het laatste moment nog strooizout bestellen.

Daarom, wacht niet langer maar zorg dat er voldoende strooizout in voorraad is. Laat de sneeuwruimploegen niet met lege handen staan maar zorg dat ze genoeg werkvoorraad hebben aan strooizout. Bijkomend voordeel is dat het strooizout nu goedkoper is dan in tijden van strooizoutschaarste.

Kijk hier voor prijzen en bestellen strooizoutHoud wegen, uw terrein, stoepen, fietspaden en opritten sneeuwvrij en ijsvrij met strooizout. Strooizout is een dooimiddel dat zorgt dat het vriespunt van water verlaagd wordt. Strooizout bestaande uit natriumchloride of calciumchloride mengt zich met het aanwezige ijs of sneeuw en vormt de stof pekel dat een lager vriespunt heeft dan water. Gevolg minder gladheid.

Strooizout kan ook gebruikt worden om vooraf gemengde pekel aan te maken. Dit pekel wordt gebruikt in vloeistoftanks op de strooimachines.
Let wel op: pekel reageert met metalen dus zorg dat de auto´s en gereedschappen goed beschermt zijn tegen oxidatie.

Strooizout is niet geschikt om over een eitje te strooien. Strooizout is daarvoor niet zuiver genoeg. De strooizoutkristallen zijn te grof voor gebruik in de keuken.

Kijk hier voor prijzen en bestellen strooizoutStrooizout en milieu


Strooizout is slecht voor het milieu. In alle soorten komen nog zware metalen als chroom, koper, lood en nikkel voor.

Echter bij wet is vastgelegd hoeveel verontreiniging strooizout maximaal mag bevatten om het risico verwaarloosbaar te maken.

Kijk hier voor prijzen en bestellen strooizoutWat kunnen we zelf bijdragen om de schade van strooizout te beperken:

Wegbeheerders kunnen hun wagens nauwkeurig afstellen om zo min mogelijk zout te verspillen.
Strooizout met mate: teveel gebruiken is bovendien niet goed voor uw beurs.

Kijk hier voor prijzen en bestellen strooizoutOok dooikorrels en dooimix zijn in deze webwinkel verkrijgbaar